Вратите Gradde , са изработени от декоративен слой целулоза и дървесни частици , импрегниран със смоли и лакове , които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и предпазват от надраскване.

Вратите gradde , клас А++ са от многопластово покритие от вертикално разположени дървесни частици , импрегнирани със защитен лак и смоли по технология , която гарантира водоустойчивост на изделието и клас на устойчивост от надраскване А++.