KBE – успех като по ноти

http://www.kbe.bg KBE е основана през 1980 година като производител на пластмаси за строителството и електротехниката. В рамките на едва 15 години фирмата успява да стане един от водещите екструдьори на профили за прозорци в цяла Европа. Като пионер на високопроизводителното екструдиране разбирането на KBE за себе си е като идеален партньор за солидните предприятия от прозоречния бранш.

Но от самото начало KBE е нещо повече от чисто производствено предприятие. Качество тук се разбира като сервиз в услуга на клиента. Към него спадат комплексни консултантски услуги във всички сфери на предприемачеството, от избора, разполагането и пускането в действие на машини и инструменти до цялостни индивидуални решения за производството на прозорци. Компетентната логистика на KBE опосредства бърза и навременна доставка.

Доказателство за високо поставените цели по отношение на качеството при KBE е фактът, че предприятието е един от първите системни доставчици в бранша покрил изискванията по сертификата ISO-9001 още през 1993 година.

Профилната гама на КBE покрива всички разпостранени системни варианти – както при класическата строителна дълбочина от 58мм, така и в модерната версия със 70мм: