Посочените цени са без монтаж и включват комплект крило , каса до 12 см , первзи , брава , дръжки.За по -широка каса се доплаща 50 лв.